กรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

Absolute Used Car 

เลขที่ 128/1 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลศรีภูมิ 

อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50200

โทรศัพท์  : 053-233-232 

แฟกซ์  : 053-233-232

มือถือ  : 095-7788-699  คุณนัท

มือถือ  : 095-7788-665  คุณตัวเล็ก

 

แผนที่